מיכל מרכוס

מיכל מרכוס

מנהלת אגף מערכות מידע

בנק ירושלים

הרצאות מפי מיכל מרכוס:

דוברים נוספים באירוע bynet expo banking

Open Accessibilty Menu